nhiệt kế

Lưu trữ Danh mục: nhiệt kế

Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-06 flex

Nhiệt kế điện tử đầu mềm linh hoạt, có hình vịt hoặc hình thỏ, không [...]

Nhiệt kê hồng ngoại B.Well TH-7000

(148) GIỚI THIỆU NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI CÔNG NGHỆ THỤY SỸ B.WELL SWISS TH-7000 – [...]

Máy nhiệt kế B.Well WF-1000

(102) GIỚI THIỆU NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI CÔNG NGHỆ THỤY SỸ B.WELL WF-1000 – YouTube [...]