Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss MED-3000

Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss MED-3000

620.000 VND

Có đèn định hướng cho vị trí đo chính xác. Đo không cần tiếp xúc nhiệt độ trán và đo nhiệt độ vật thể, phòng ở và thức ăn (sữa). Đo nhanh trong 1 giây. Lưu 25 kết quả đo. Có đèn nền dễ dàng sử dụng vào ban đêm. Có cảnh báo sốt. Màu nền màn hình thay đổi theo mức độ nhiệt độ đo được.

Mã: nhietkehongngoaibwellswissmed-3000 Danh mục: , , Từ khóa: , ,

620000

Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss MED-3000

Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss MED-3000

Trong kho