Nhiệt kế điện tử OMRON MC-246 Chính hãng-Cho kết quả đo nhiệt độ an toàn, chính xác và nhanh chóng - HỘP

Nhiệt kế điện tử OMRON MC-246 Chính hãng-Cho kết quả đo nhiệt độ an toàn, chính xác và nhanh chóng – HỘP

128.000 VND

Còn hàng

Mã: nhietkedientuomronMC246 Danh mục:

128000

Nhiệt kế điện tử OMRON MC-246 Chính hãng-Cho kết quả đo nhiệt độ an toàn, chính xác và nhanh chóng – HỘP

Nhiệt kế điện tử OMRON MC-246 Chính hãng-Cho kết quả đo nhiệt độ an toàn, chính xác và nhanh chóng - HỘP

Trong kho