Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT 400. Có thể dễ dàng sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 10 giây

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT 400. Có thể dễ dàng sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 10 giây

190.000 VND

Còn hàng

Mã: SP000179 Danh mục:

190000

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT 400. Có thể dễ dàng sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 10 giây

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT 400. Có thể dễ dàng sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 10 giây

Trong kho