Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT16F1 Chính Hãng. Sử Dụng Đo Dễ Dàng, Kết Quả Đo Nhanh Chóng, Chức Năng Phát âm Báo - cái

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT16F1 Chính Hãng. Sử Dụng Đo Dễ Dàng, Kết Quả Đo Nhanh Chóng, Chức Năng Phát âm Báo – cái

70.000 VND

Còn hàng

Mã: 4719003001841 Danh mục:

70000

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT16F1 Chính Hãng. Sử Dụng Đo Dễ Dàng, Kết Quả Đo Nhanh Chóng, Chức Năng Phát âm Báo – cái

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút ProCheck MT16F1 Chính Hãng. Sử Dụng Đo Dễ Dàng, Kết Quả Đo Nhanh Chóng, Chức Năng Phát âm Báo - cái

Trong kho