Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút Procheck MT1P21 Chính Hãng. Dễ sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 30 giây

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút Procheck MT1P21 Chính Hãng. Dễ sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 30 giây

145.000 VND

Còn hàng

Mã: nhietkeProcheck-MT1P21 Danh mục:

145000

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút Procheck MT1P21 Chính Hãng. Dễ sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 30 giây

Nhiệt Kế Điện Tử Dạng Bút Procheck MT1P21 Chính Hãng. Dễ sử dụng, đo nhanh, chính xác, cho kết quả sau 30 giây

Trong kho