Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-06 flex

Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-06 flex

180.000 VND

Nhiệt kế điện tử đầu mềm linh hoạt, có hình vịt hoặc hình thỏ, không thấm nước.

Thời gian đo: 10 giây.

Độ chính xác: ±0.1 ̊C

Báo hiệu khi phát hiện sốt.

Tự động tắt khi không sử dụng.

Sử dụng vật liệu an toàn.

180000

Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-06 flex

Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-06 flex

Trong kho