Que thử đường huyết VivaChek Ino [Chính hãng] (50 Que / Hộp)

Que thử đường huyết VivaChek Ino [Chính hãng] (50 Que / Hộp)

440.000 VND

Còn hàng

Mã: 811900030154 Danh mục:

440000

Que thử đường huyết VivaChek Ino [Chính hãng] (50 Que / Hộp)

Que thử đường huyết VivaChek Ino [Chính hãng] (50 Que / Hộp)

Trong kho