Băng bột POP Sunbow Medical

Băng bột POP Sunbow Medical

19.500 VND36.000 VND

Băng bột POP Sunbow Medical  được sử dụng để cố định bệnh nhân trong trường hợp gãy xương.

19500

Băng bột POP Sunbow Medical

Băng bột POP Sunbow Medical

Trong kho