Que thử đường huyết OneTouch Select 25

Que thử đường huyết OneTouch Select 25

230.000 VND

Que thử đường huyết OneTouch Select 25:

Hết hàng

Mã: 100949777 Danh mục: , Từ khóa: , Thương Hiệu: Lifescan

230000

Que thử đường huyết OneTouch Select 25

Que thử đường huyết OneTouch Select 25

Hết hàng