Que thử đường huyết dùng cho máy Facare CG168 - hộp

Que thử đường huyết dùng cho máy Facare CG168 – hộp

250.000 VND

Còn hàng

Mã: Facare-CG168 Danh mục:

250000

Que thử đường huyết dùng cho máy Facare CG168 – hộp

Que thử đường huyết dùng cho máy Facare CG168 - hộp

Trong kho