Bộ 50 Que + 50 Kim Thử Đường Huyết của máy Sinocare Safe AQ Smart

Bộ 50 Que + 50 Kim Thử Đường Huyết của máy Sinocare Safe AQ Smart

385.000 VND

Còn hàng

Mã: 6934175037704 Danh mục:

385000

Bộ 50 Que + 50 Kim Thử Đường Huyết của máy Sinocare Safe AQ Smart

Bộ 50 Que + 50 Kim Thử Đường Huyết của máy Sinocare Safe AQ Smart

Trong kho