Que Thử Đường Huyết Cho Máy Safe Accu 2 50 Que Thử + 50 Kim Chích Máu

Que Thử Đường Huyết Cho Máy Safe Accu 2 50 Que Thử + 50 Kim Chích Máu

350.000 VND

Còn hàng

Mã: SP000244 Danh mục:

350000

Que Thử Đường Huyết Cho Máy Safe Accu 2 50 Que Thử + 50 Kim Chích Máu

Que Thử Đường Huyết Cho Máy Safe Accu 2 50 Que Thử + 50 Kim Chích Máu

Trong kho