Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss WF-4000

Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss WF-4000

660.000 VND

Đo không cần tiếp xúc nhiệt độ trán và đo nhiệt độ vật thể, phòng ở và thức ăn (sữa)
Đo nhanh trong 1 giây.
Lưu 32 kết quả đo.
Có đèn nền dễ dàng sử dụng vào ban đêm.
Cảnh cáo sốt.

660000

Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss WF-4000

Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss WF-4000

Trong kho