Máy đo huyết áp cổ tay Microlife W70 - phát hiện rối loạn nhịp tim, thiết kế gọn, nhẹ, mỏng, bộ nhớ 99 lần

Máy đo huyết áp cổ tay Microlife W70 – phát hiện rối loạn nhịp tim, thiết kế gọn, nhẹ, mỏng, bộ nhớ 99 lần

1.450.000 VND

1450000

Máy đo huyết áp cổ tay Microlife W70 – phát hiện rối loạn nhịp tim, thiết kế gọn, nhẹ, mỏng, bộ nhớ 99 lần

Máy đo huyết áp cổ tay Microlife W70 - phát hiện rối loạn nhịp tim, thiết kế gọn, nhẹ, mỏng, bộ nhớ 99 lần

Trong kho