Máy điện châm kỹ thuật số 2 kênh, 4 điện cực Beurer EM 49 - cái

Máy điện châm kỹ thuật số 2 kênh, 4 điện cực Beurer EM 49 – cái

1.950.000 VND

Chỉ còn lại 100 sản phẩm

Mã: maydienchamkythuatsoBeurerEM49 Danh mục:

1950000

Máy điện châm kỹ thuật số 2 kênh, 4 điện cực Beurer EM 49 – cái

Máy điện châm kỹ thuật số 2 kênh, 4 điện cực Beurer EM 49 - cái

Trong kho