Máy điện châm kỹ thuật số 04 kênh, 08 điện cực Beurer EM 80 - cái

Máy điện châm kỹ thuật số 04 kênh, 08 điện cực Beurer EM 80 – cái

3.200.000 VND

Chỉ còn lại 100 sản phẩm

Mã: maydienchamkythuatsoBeurerEM80 Danh mục:

3200000

Máy điện châm kỹ thuật số 04 kênh, 08 điện cực Beurer EM 80 – cái

Máy điện châm kỹ thuật số 04 kênh, 08 điện cực Beurer EM 80 - cái

Trong kho