Đèn mổ treo trần 5 bóng KL05.L.I (5 bóng led treo trần)

Đèn mổ treo trần 5 bóng KL05.L.I (5 bóng led treo trần)

18.899.000 VND

Mã: denKL05.L.I Danh mục:

18899000

Đèn mổ treo trần 5 bóng KL05.L.I (5 bóng led treo trần)

Đèn mổ treo trần 5 bóng KL05.L.I (5 bóng led treo trần)

Trong kho