Dầu gội phủ bạc Emilie Chai 500ml

Dầu gội phủ bạc Emilie Chai 500ml

650.000 VND

Sản phẩm đáp ứng tấy cả yêu cầu khắt khe như chứng nhận như AFNO Pháp, SGS Thuỵ Sỹ – tổ chức chứng nhận chất lượng hàng đầu thế giới FDA – cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ.

650000

Dầu gội phủ bạc Emilie Chai 500ml

Dầu gội phủ bạc Emilie Chai 500ml

Trong kho