Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

132.300 VND

Hết hàng

Mã: zensalbunebules25 Danh mục:

132300

Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

Hết hàng