Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

132.300 VND

Còn hàng

Mã: zensalbunebules2.5 Danh mục:

132300

Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

Zensalbu Nebules 2.5-dùng dưới dạng khí dung, tác dụng giãn phế quản xuất hiện nhanh sau 2-3 phút

Trong kho