Xtend-Life Lipi Rite 60 viên giảm mỡ máu, cân bằng Cholesterol

Xtend-Life Lipi Rite 60 viên giảm mỡ máu, cân bằng Cholesterol

2.600.000 VND

Viên Uống Giảm Mỡ Máu Cholesterol Lipi-Rite được cung cấp dưới dạng gel mềm cho phép chúng tôi cung cấp sự pha trộn độc đáo của các thành phần ở dạng bột và dầu hiệu quả nhất của chúng.

Các thành phần trong công thức Lipi-Rite đã được kết hợp một cách hiệp đồng. Nói cách khác – chúng kết hợp để làm cho tổng thể lớn hơn tổng các phần.

Lipi-Rite có thể được sử dụng độc lập – tuy nhiên, công thức cân bằng cholesterol này được thiết kế để hoạt động với các bộ Core Wellness.

Còn hàng

2600000

Xtend-Life Lipi Rite 60 viên giảm mỡ máu, cân bằng Cholesterol

Xtend-Life Lipi Rite 60 viên giảm mỡ máu, cân bằng Cholesterol

Trong kho