XE LĂN NHÔM KARMA SOMA 150 (ĐỎ ĐEN)- GỌN,NHẸ, BỀN DÀNH CHO NGƯỜI CHẤN THƯƠNG,KHUYẾT TẬT,CAO TUỔI,HỖ TRỢ DI CHUYỂN

XE LĂN NHÔM KARMA SOMA 150 (ĐỎ ĐEN)- GỌN,NHẸ, BỀN DÀNH CHO NGƯỜI CHẤN THƯƠNG,KHUYẾT TẬT,CAO TUỔI,HỖ TRỢ DI CHUYỂN

3.600.000 VND

Còn hàng

Mã: SP000129 Danh mục: ,

3600000

XE LĂN NHÔM KARMA SOMA 150 (ĐỎ ĐEN)- GỌN,NHẸ, BỀN DÀNH CHO NGƯỜI CHẤN THƯƠNG,KHUYẾT TẬT,CAO TUỔI,HỖ TRỢ DI CHUYỂN

XE LĂN NHÔM KARMA SOMA 150 (ĐỎ ĐEN)- GỌN,NHẸ, BỀN DÀNH CHO NGƯỜI CHẤN THƯƠNG,KHUYẾT TẬT,CAO TUỔI,HỖ TRỢ DI CHUYỂN

Trong kho