Xe lăn điện LY-EB103S hổ trợ di chuyển cho bệnh nhân đi lại khó khăn, người lớn tuổi, người bị bại liệt

Xe lăn điện LY-EB103S hổ trợ di chuyển cho bệnh nhân đi lại khó khăn, người lớn tuổi, người bị bại liệt

Xe lăn điện LY-EB103S hổ trợ di chuyển cho bệnh nhân đi lại khó khăn, người lớn tuổi, người bị bại liệt

https://youtu.be/ahrTg67ZY1k

Nhóm :dụng cụ y tế
Hãng sản xuất: Comfort
Chức năng : , Sản phẩm giúp di
chuyển bệnh nhân dễ dàng.
Hỗ trợ trong các hoạt động như
di chuyển lên xuống giường bệnh.
Xe lăn điện LY-EB103S di chuyển
bệnh nhân có thể hỗ trợ người sử
dụng tối đa các tính năng.
Quan trọng hơn hết là sản phẩm
an toàn cho người sử dụng
Sản xuất tại : ĐÀI LOAN
Đối tượng sử dụng: dành cho người
bệnh ngồi di chuyển được dễ dàng

Xe lăn điện LY-EB103S hổ trợ di chuyển cho bệnh nhân đi lại khó khăn, người lớn tuổi, người bị bại liệtXe lăn điện LY-EB103S hổ trợ di chuyển cho bệnh nhân đi lại khó khăn, người lớn tuổi, người bị bại liệt

0/5 (0 Reviews)