Viên ngậm Chỉ Khiết Hầu BIGFA, Hộp 3 vỉ x 10 viên ngậm, Hỗ trợ giảm viêm họng, viêm amidan, viêm xơ dây thanh quản.

Viên ngậm Chỉ Khiết Hầu BIGFA, Hộp 3 vỉ x 10 viên ngậm, Hỗ trợ giảm viêm họng, viêm amidan, viêm xơ dây thanh quản.

450.000 VND

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Viên ngậm Chỉ Khiết Hầu : Hộp 3 vỉ x 10 viên ngậm
CÔNG DỤNG
– Hỗ trợ giảm viêm họng, viêm amidan, viêm xơ dây thanh quản.

450000

Viên ngậm Chỉ Khiết Hầu BIGFA, Hộp 3 vỉ x 10 viên ngậm, Hỗ trợ giảm viêm họng, viêm amidan, viêm xơ dây thanh quản.

Viên ngậm Chỉ Khiết Hầu BIGFA, Hộp 3 vỉ x 10 viên ngậm, Hỗ trợ giảm viêm họng, viêm amidan, viêm xơ dây thanh quản.

Trong kho