THANH SONG SONG TẬP ĐI - DVC17 - Đức Cường

THANH SONG SONG TẬP ĐI – DVC17 – Đức Cường

3.899.000 VND

Thanh song song tập đi là một trong những thiết bị tập phục hồi chức năng không thể thiếu trong các bệnh viện hoặc trung tâm phục hồi chức năng. Chiều cao và chiều dài 2 thanh song song có thể tùy chỉnh linh hoạt. Giữa hai thanh song song có tấm gỗ dài dùng để ngăn 2 bàn chân người bệnh không bắt chéo vào nhau.

3899000

THANH SONG SONG TẬP ĐI – DVC17 – Đức Cường

THANH SONG SONG TẬP ĐI - DVC17 - Đức Cường

Trong kho