Siro bổ phế khang (100ml) - Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi,cải thiện đau rát họng do ho kéo dài hiệu quả

Siro bổ phế khang (100ml) – Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi,cải thiện đau rát họng do ho kéo dài hiệu quả

310.000 VND

 

Siro bổ phế khang- Bổ phế, giảm ho, tiết đờm,cải thiện đau rát họng do ho kéo dài hiệu quả

Tonic syrup- Support tonic, limit excessive cough, reduce throat burning pain by prolonged cough effectively

310000

Siro bổ phế khang (100ml) – Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi,cải thiện đau rát họng do ho kéo dài hiệu quả

Siro bổ phế khang (100ml) - Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi,cải thiện đau rát họng do ho kéo dài hiệu quả

Trong kho