Nhiệt kế thời tiết A-1 Sunbow Medical

Nhiệt kế thời tiết A-1 Sunbow Medical

33.000 VND

Nhiệt kế thời tiết A-1 Sunbow Medical không dùng pin, sử dụng đo nhiệt độ phòng, có 2 thang nhiệt độ C và độ F. Giúp người dùng giám sát nhiệt độ phòng ngủ, phòng làm việc, nơi cần giám sát nhiệt độ.

Còn hàng

33000

Nhiệt kế thời tiết A-1 Sunbow Medical

Nhiệt kế thời tiết A-1 Sunbow Medical

Trong kho