Nẹp chống xoay dài GIAHU 022 - sản phẩm cần thiết trong đời sống

Nẹp chống xoay dài GIAHU 022 – sản phẩm cần thiết trong đời sống

387.500 VND

Nẹp chống xoay dài GIAHU 022  là một sản phẩm cần thiết trong đời sống. Dễ dàng sử dụng trong mọi trường hợp như hỗ trợ người cao tuổi, cố định các khớp sau chấn thương, hậu phẫu. Chống xoay dịch giúp các tổn thương mau lành.

387500

Nẹp chống xoay dài GIAHU 022 – sản phẩm cần thiết trong đời sống

Nẹp chống xoay dài GIAHU 022 - sản phẩm cần thiết trong đời sống

Trong kho