Nẹp cẳng chân ngắn GIAHU-019 cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối

Nẹp cẳng chân ngắn GIAHU-019 cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối

109.000 VND

Nẹp cẳng chân ngắn GIAHU-019 cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối

Danh mục:

109000

Nẹp cẳng chân ngắn GIAHU-019 cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối

Nẹp cẳng chân ngắn GIAHU-019 cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối

Trong kho