Miếng dán Sensor cảm biến FreeStyle Libre chống thấm nước,mồ hôi – Dành cho máy đo đường huyết FreeStyle Libre Abbott

Miếng dán Sensor cảm biến FreeStyle Libre chống thấm nước,mồ hôi – Dành cho máy đo đường huyết FreeStyle Libre Abbott

9.900 VND

Hết hàng

Mã: miengdancambienSENSOR Danh mục:

9900

Miếng dán Sensor cảm biến FreeStyle Libre chống thấm nước,mồ hôi – Dành cho máy đo đường huyết FreeStyle Libre Abbott

Miếng dán Sensor cảm biến FreeStyle Libre chống thấm nước,mồ hôi – Dành cho máy đo đường huyết FreeStyle Libre Abbott

Hết hàng