Máy tạo oxy Yuwell 7F-3NW có xông khí dung áp dụng công nghệ hấp phụ xoay áp suất sàng phân tử phù hợp với người bị khó thở, thiếu oxy, người già, duy trì vẻ đẹp bên ngoài, nâng cao tuổi thọ gọn nhẹ, bền

Máy tạo oxy Yuwell 7F-3NW có xông khí dung áp dụng công nghệ hấp phụ xoay áp suất sàng phân tử phù hợp với người bị khó thở, thiếu oxy, người già, duy trì vẻ đẹp bên ngoài, nâng cao tuổi thọ gọn nhẹ, bền

11.000.000 VND

Máy tạo oxy là thiết bị tác lọc oxy tinh khiết được từ không khí bằng công nghệ hấp phụ xoay áp suất sàng phân tử ( PSA ), có thể sử dụng 24/7 và thay thế cho bình oxy.

Còn hàng

11000000

Máy tạo oxy Yuwell 7F-3NW có xông khí dung áp dụng công nghệ hấp phụ xoay áp suất sàng phân tử phù hợp với người bị khó thở, thiếu oxy, người già, duy trì vẻ đẹp bên ngoài, nâng cao tuổi thọ gọn nhẹ, bền

máy tạo oxy

Trong kho