Máy xông mũi họng phế dung kế Philips Asthma Check (Hãng sản xuất: Philips Respironics)

Máy xông mũi họng phế dung kế Philips Asthma Check (Hãng sản xuất: Philips Respironics)

990.000 VND

Còn hàng

990000

Máy xông mũi họng phế dung kế Philips Asthma Check (Hãng sản xuất: Philips Respironics)

Máy xông mũi họng phế dung kế Philips Asthma Check (Hãng sản xuất: Philips Respironics)

Trong kho