Máy xông mũi họng Omron NE-C28 Chính hãng - làm sạch đường hô hấp, ngăn ngừa bụi bẩn, hỗ trợ các vấn đề về hô hấp, bảo hành 2 năm

Máy xông mũi họng Omron NE-C28 Chính hãng – làm sạch đường hô hấp, ngăn ngừa bụi bẩn, hỗ trợ các vấn đề về hô hấp, bảo hành 2 năm

1.480.000 VND

Máy xông mũi họng Omron NE-C28: Sử dụng công nghệ van ảo (V.V.T) cho hiệu quả xông cao, an toàn, giảm lượng thuốc hao hụt. Tốc độ xông 0.4ml/phút. Máy xông bền, hiệu suất xông mạnh,phù hợp cho gia đình

1480000

Máy xông mũi họng Omron NE-C28 Chính hãng – làm sạch đường hô hấp, ngăn ngừa bụi bẩn, hỗ trợ các vấn đề về hô hấp, bảo hành 2 năm

Máy xông mũi họng Omron NE-C28 Chính hãng - làm sạch đường hô hấp, ngăn ngừa bụi bẩn, hỗ trợ các vấn đề về hô hấp, bảo hành 2 năm

Trong kho