Máy massage xung điện OMRON HV-F127 Chính hãng - Với 9 chương trình mát xa tự động và 4 chế độ mát-xa đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn chương trình và chế độ phù hợp - HỘP

Máy massage xung điện OMRON HV-F127 Chính hãng – Với 9 chương trình mát xa tự động và 4 chế độ mát-xa đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn chương trình và chế độ phù hợp – HỘP

1.500.000 VND

Còn hàng

Mã: maymassagexungdienomronHVF127 Danh mục:

1500000

Máy massage xung điện OMRON HV-F127 Chính hãng – Với 9 chương trình mát xa tự động và 4 chế độ mát-xa đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn chương trình và chế độ phù hợp – HỘP

Máy massage xung điện OMRON HV-F127 Chính hãng - Với 9 chương trình mát xa tự động và 4 chế độ mát-xa đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn chương trình và chế độ phù hợp - HỘP

Trong kho