Kim Chích Máu OneTouch Delica Plus (25S) LIFESCAN

Kim Chích Máu OneTouch Delica Plus (25S) LIFESCAN

60.000 VND

Còn hàng

Mã: 4580505780271 Danh mục:

60000

Kim Chích Máu OneTouch Delica Plus (25S) LIFESCAN

Kim Chích Máu OneTouch Delica Plus (25S) LIFESCAN

Trong kho