Kim bánh ú sử dụng cho bút tiêm insulin loại kim 32G x 6mm

Kim bánh ú sử dụng cho bút tiêm insulin loại kim 32G x 6mm

389.000 VND

Kim bánh ú sử dụng cho bút tiêm insulin loại kim 32G x 6mm dễ sử dụng, an toàn

389000

Kim bánh ú sử dụng cho bút tiêm insulin loại kim 32G x 6mm

Trong kho