Khung tập đi có ghế Lucass W-9- Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng đi lại do tai nạn,tai biến, người già ốm đi không vững

Khung tập đi có ghế Lucass W-9- Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng đi lại do tai nạn,tai biến, người già ốm đi không vững

739.000 VND

739000

Khung tập đi có ghế Lucass W-9- Giúp bệnh nhân phục hồi chức năng đi lại do tai nạn,tai biến, người già ốm đi không vững

Trong kho