Giường kéo giãn cột sống NIKITA YP2012A vật lý trị liệu điều trị hỗ trợ cong vẹo cột sống, thoát vị ,thoái hoá đĩa đệm.

Giường kéo giãn cột sống NIKITA YP2012A vật lý trị liệu điều trị hỗ trợ cong vẹo cột sống, thoát vị ,thoái hoá đĩa đệm.

10.780.000 VND

Còn hàng

Mã: giuongcotsongYP2012A Danh mục:

10780000

Giường kéo giãn cột sống NIKITA YP2012A vật lý trị liệu điều trị hỗ trợ cong vẹo cột sống, thoát vị ,thoái hoá đĩa đệm.

Giường kéo giãn cột sống NIKITA YP2012A vật lý trị liệu điều trị hỗ trợ cong vẹo cột sống, thoát vị ,thoái hoá đĩa đệm.

Trong kho