Gậy 1 chân gập khúc. (trắng, đồng) Y27 màu nâu - Hỗ trợ người già, người tai nạn chấn thương, hỗ trợ đi lại, giúp người đi chuyển khó khăn, có thể điều chỉnh chiều cao (chính hãng).

Gậy 1 chân gập khúc. (trắng, đồng) Y27 màu nâu – Hỗ trợ người già, người tai nạn chấn thương, hỗ trợ đi lại, giúp người đi chuyển khó khăn, có thể điều chỉnh chiều cao (chính hãng).

149.000 VND

Còn hàng

149000

Gậy 1 chân gập khúc. (trắng, đồng) Y27 màu nâu – Hỗ trợ người già, người tai nạn chấn thương, hỗ trợ đi lại, giúp người đi chuyển khó khăn, có thể điều chỉnh chiều cao (chính hãng).

Gậy 1 chân gập khúc. (trắng, đồng) Y27 màu nâu - Hỗ trợ người già, người tai nạn chấn thương, hỗ trợ đi lại, giúp người đi chuyển khó khăn, có thể điều chỉnh chiều cao (chính hãng).

Trong kho