Gạc phẫu thuật 10 miếng ( 5cm x 6.5cm x 8 lớp)

Gạc phẫu thuật 10 miếng ( 5cm x 6.5cm x 8 lớp)

15.000 VND

Còn hàng

Mã: 8934641120051 Danh mục:

15000

Gạc phẫu thuật 10 miếng ( 5cm x 6.5cm x 8 lớp)

Gạc phẫu thuật 10 miếng ( 5cm x 6.5cm x 8 lớp)

Trong kho