Endotracheal ống nội khí quản có bóng Sunbow Medical

Endotracheal ống nội khí quản có bóng Sunbow Medical

29.850 VND

Endotracheal ống nội khí quản có bóng Sunbow Medical là đảm bảo việc thông khí và kiểm soát đường thở. Đặt nội khí quản thường được chỉ định khi người bệnh tự thở không hiệu quả, cần được giúp thở hoặc trong gây mê nội khí quản.

Còn hàng

Danh mục: , Từ khóa: Thương Hiệu: Sunbow Medical

29850

Endotracheal ống nội khí quản có bóng Sunbow Medical

Endotracheal ống nội khí quản có bóng Sunbow Medical

Trong kho