Bục tựa lưng hỗ trợ người cao tuổi, người bệnh, khuyết tật ngồi ăn uống sinh hoạt tại giường

Chăm sóc cá nhân

hàng chính hãng - chất lượng - an toàn

550000

Bục tựa lưng hỗ trợ người cao tuổi, người bệnh, khuyết tật ngồi ăn uống sinh hoạt tại giường

Trong kho