Bục 1 tầng DCG19 Đức Cường

Bục 1 tầng DCG19 Đức Cường

199.000 VND

Bục 1 tầng DCG19 là sản phẩm hỗ trợ cho người khám bệnh bước lên bàn khánh sản, bàn phụ khoa, bàn siêu âm, bàn mổ, bàn điện tim,…

199000

Bục 1 tầng DCG19 Đức Cường

Trong kho