Bổ Phế Khang Hải siro- Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm biểu hiện tăng tiết đờm dãi, giảm đau rát họng, khản tiếng

Bổ Phế Khang Hải siro- Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm biểu hiện tăng tiết đờm dãi, giảm đau rát họng, khản tiếng

450.000 VND

Còn hàng

Mã: 8938537442104 Danh mục:

450000

Bổ Phế Khang Hải siro- Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm biểu hiện tăng tiết đờm dãi, giảm đau rát họng, khản tiếng

Bổ Phế Khang Hải siro- Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giảm biểu hiện tăng tiết đờm dãi, giảm đau rát họng, khản tiếng

Trong kho