Bộ 50 Que Thử Đường Huyết [Chính hãng] dùng cho máy Sinocare Safe Accu

Bộ 50 Que Thử Đường Huyết [Chính hãng] dùng cho máy Sinocare Safe Accu

350.000 VND

Còn hàng

Mã: 50que50kimSINOCARESAFEACCU Danh mục:

350000

Bộ 50 Que Thử Đường Huyết [Chính hãng] dùng cho máy Sinocare Safe Accu

Bộ 50 Que Thử Đường Huyết [Chính hãng] dùng cho máy Sinocare Safe Accu

Trong kho