Băng thun khuỷu tay GIAHU–032 [Chính Hãng] Hỗ trợ sơ cứu chấn thương vùng khuỷu tay, trật khớp , bong gân; Dễ sử dụng, phù hợp cho cả tay trái và tay phải, vải cotton co giãn giúp mang tháo dễ dàng

Băng thun khuỷu tay GIAHU–032 [Chính Hãng] Hỗ trợ sơ cứu chấn thương vùng khuỷu tay, trật khớp , bong gân; Dễ sử dụng, phù hợp cho cả tay trái và tay phải, vải cotton co giãn giúp mang tháo dễ dàng

54.000 VND

Băng thun khuỷu tay được chỉ định trong các trường bệnh nhân mắc phải hội chứng tennis elbow, chấn thương vùng khuỷu

Danh mục:

54000

Băng thun khuỷu tay GIAHU–032 [Chính Hãng] Hỗ trợ sơ cứu chấn thương vùng khuỷu tay, trật khớp , bong gân; Dễ sử dụng, phù hợp cho cả tay trái và tay phải, vải cotton co giãn giúp mang tháo dễ dàng

Băng thun khuỷu tay GIAHU–032 [Chính Hãng] Hỗ trợ sơ cứu chấn thương vùng khuỷu tay, trật khớp , bong gân; Dễ sử dụng, phù hợp cho cả tay trái và tay phải, vải cotton co giãn giúp mang tháo dễ dàng

Trong kho