AN THẠCH KHANG – ĐÁNH TAN SỎI THẬN, SỎI MẬT, SỎI TIẾT NIỆU, SỎI BÀNG QUANG- LỢI NIỆU- GIẢM PHÙ THỦNG- SỎI TÚI MẬT

AN THẠCH KHANG – ĐÁNH TAN SỎI THẬN, SỎI MẬT, SỎI TIẾT NIỆU, SỎI BÀNG QUANG- LỢI NIỆU- GIẢM PHÙ THỦNG- SỎI TÚI MẬT

500.000 VND

Còn hàng

Mã: anthachkhang Danh mục:

500000

AN THẠCH KHANG – ĐÁNH TAN SỎI THẬN, SỎI MẬT, SỎI TIẾT NIỆU, SỎI BÀNG QUANG- LỢI NIỆU- GIẢM PHÙ THỦNG- SỎI TÚI MẬT

Trong kho