Tuyển Dụng

Lưu trữ Danh mục: Tuyển Dụng

XE LĂN ĐA NĂNG BÁNH ĐẶC DCX04 Xe cho người đột quỵ và bại não

Thông số kỹ thuật: -Khung bằng inox -Tựa lưng điều chỉnh lên xuống -Xe cho [...]