[flatux_image id=”8557″ position_x=”0″ position_y=”0″]

TNDS XE MÁY

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mọi chủ xe cần phải tham gia bảo hiểm Trách nhiệm dân sự khi tham gia giao thông.
(Chỉ từ 60.500đ – 132.000đ)

[flatux_button text=”Tìm hiểu thêm” letter_case=”lowercase” letter_spacing=”0″ radius=”5″ expand=”true” animatecss=”backInDown” animatecss_infinite=”0″]
[flatux_button text=”Mua ngay” letter_case=”lowercase” letter_spacing=”0″ radius=”5″ expand=”true” animatecss=”backInDown” animatecss_infinite=”0″ animatecss_speed=”slower”]